ALLA VÅRA TJÄNSTER

Spetskompetens inom hela hållbarhetsområdet

HÅLLBARHETSRESA TILLSAMMANS MED OSS

Låt oss vara din guide på hållbarhetsresan mot en grönare framtid. RiskMap guidar dig hela vägen, oavsett om du just börjat eller kommit en bra bit på väg. Vilken resa vill du göra?

GRÖN BESTÅND

KLIMATRISKER & TAXONOMI

MILJÖCERTIFIERING AV BYGGNADER

Via vårt webbaserade GIS-verktyg hjälper vi dig samla dina fastigheter, klimatrisker och sårbarheter på ett och samma ställe. Identifiera fastigheter som ligger i områden med ökad risk för klimatpåfrestningar och sårbarheter.

KLIMATRISKRAPPORT

Vi hjälper dig ta fram en klimatriskrapport för hela beståndet med analys av klimatrelaterade risker och generella åtgärdsförslag för respektive identifierad risk. Innehållet kan utformas efter TCFD kriterier.

FÖRDJUPAD KLIMATRISKANALYS

Vi hjälper dig ta fram en fördjupad fastighetsspecifik klimatriskanalys. Du får en noggrann bedömning av klimat- och omställningsrisker för den specifika fastigheten med hänsyn till omgivning, byggkonstruktion och den bedrivna verksamheten. Du får även specifika riskreducerande åtgärdsförslag, prioriteringsordning och förslag på utvecklings- och underhållsinsatser.

HYRESGÄSTDIALOG & HYRESFÖRHANDLING

Få med dig hyresgäster på klimatomställningsresan, speciellt i frågor som påverkar hyran. Vi hjälper dig i hyresgästdialog och hyresförhandlingar.

ESG DUE DILIGENCE

Vi hjälper dig med ESG Due Diligence som utöver de finansiella, kommersiella och tekniska delarna samt CAPEX åtgärdsplan med kostnadsuppskattningar, inkluderar ESG och klimatfrågor.

EU: TAXONOMI

Få hjälp med EU Taxonomi lagkravuppfyllnad. Allt från GAP-analys, adaptering av policy och affärsplan, till datasammanställning och textproduktion.
P.S: Kom ihåg att med RiskMap-verktyget kan du på ett enkelt sätt uppfylla krav för EU Taxonomi mål 2: Anpassning till klimatförändringar.

MILJÖCERTIFIERING AV BYGGNADER

Vi hjälper dig välja den rätta certifieringen för dig. Vi arbetar med Miljöbyggnad, Miljöbyggnad-i-drift, LEED, BREEAM, BREEAM-IN-USE

GRESB

Vi har en av Sveriges mest erfarna GRESB samordnare som hjälper dig med etablering och löpande underhåll av GRESB arbete. Vi kan automatisering av datainsamling för energi, vatten och avfall, utveckling av policy och rutiner, utbildning av personal och underleverantörer, samordning av publika event, NMI och NKI undersökningar.

KLIMATBERÄKNING

Få hjälp med målframtagning och klimatavtryckberäkning. Vi följer GHG protocol och genomför klimatberäkningar inom scope 1, 2 och 3.
KALIBRERING AV EMISSIONSFAKTORER
Vi stöttar dig i klimatmåluppfyllnad och ser över dina emissionsfaktorer för beräkning av klimatavtryck i scope 1, 2 och 3

KLIMATKOMPENSERING

Vi hjälper dig komma ingång med kompenseringsåtgärder.

ENERGIKARTLÄGGNING (EKL) OCH EFFEKTIVISERING

RiskMap hjälper dig att komma vidare med energikartläggningsarbetet för att uppfylla lagkraven samt komma med lönsamma energieffektiviseringsförslag.

AUTOMATISERAD DATASAMLING FÖR BESTÅNDETS RESURSANVÄNDNING

Vi hjälper dig att koppla upp vatten-, avfall och elnätleverantörer till ett webbaserat datainsamlingsverktyg så du får stenkoll över din förbrukning och klimatavtryck kopplad till beståndet.

GRÖN BESTÅND

KLIMATRISKER & TAXONOMI

MILJÖCERTIFIERING AV BYGGNADER

Vi hjälper dig välja den rätta certifieringen för dig. Vi arbetar med Miljöbyggnad, Miljöbyggnad-i-drift, LEED, BREEAM, BREEAM-IN-USE

GRESB

Vi har en av Sveriges mest erfarna GRESB samordnare som hjälper dig med etablering och löpande underhåll av GRESB arbete. Allt från automatisering av datainsamling för energi, vatten och avfall, utveckling av policy och rutiner, utbildning av personal och underleverantörer, till samordning av publika event, NMI och NKI undersökningar.

ENERGIKARTLÄGGNING (EKL) OCH EFFEKTIVISERING

RiskMap hjälper er att komma vidare med energikartläggningsarbetet för att uppfylla lagkraven samt komma med lönsamma energieffektiviseringsförslag.

AUTOMATISERAD DATASAMLING FÖR BESTÅNDETS RESURSANVÄNDNING

Vi hjälper dig att koppla upp vatten-, avfall och elnätleverantörer till ett webbaserat datainsamlingsverktyg så du får stenkoll över din förbrukning och klimatavtryck kopplad till beståndet.

ESG DUE DILIGENCE

Vi hjälper dig med ESG Due Diligence som utöver de finansiella, kommersiella och tekniska delarna samt CAPEX åtgärdsplan med kostnadsuppskattningar, inkluderar ESG och klimatfrågor.

EU: TAXONOMI

Få hjälp med EU Taxonomi lagkrav uppfyllnad. Allt från GAP-analys, adaptering av policy och affärsplan, till datasammanställning och textproduktion.

KLIMATSCREENING

Via vårt webbaserade GIS-verktyg hjälper vi dig samla dina fastigheter, klimatrisker och sårbarheter på ett och samma ställe och identifiera fastigheter som ligger i områden med ökad risk för klimatpåfrestningar och sårbarheter.

KLIMATRISKRAPPORT

Vi hjälper dig ta fram en klimatriskrapport för hela beståndet med analys av de klimatrelaterade risker och generella åtgärdsförslag för respektive identifierad risk. Innehållet kan utformas efter kriterier.

FÖRDJUPAD KLIMATRISKANALYS

Vi hjälper dig ta fram en fördjupad fastighetsspecifik klimatriskanalys. Du får en noggrann bedömning av klimat- och omställningsrisker för den specifika fastigheten med hänsyn till omgivning, byggkonstruktion och den bedrivna verksamheten. Samt specifika riskreducerande åtgärdsförslag, prioriteringsordning och förslag på utvecklings- och underhållsinsatser.

HYRESGÄSTDIALOG & HYRESFÖRHANDLING

Få med dig hyresgäster på klimatomställningsresan, speciellt i frågor som påverkar hyran. Vi hjälper dig i hyresgästdialog och hyresförhandlingar.

AFFÄRSUTVECKLING

GAP-ANALYS

Vi hjälper dig identifiera nuläget och jämföra den mot standarder du är intresserad av att uppfylla. Vi analyserar gapet mellan nuläget och standardkraven och kommer med åtgärdsrekommendationer för att uppfylla standard. Vi gör GAP-analys inom följande: ISO 9001, 14001, EU Taxonomi, GRESB, BREEAM, LEED, Miljöbyggnad.

AFFÄRSUTVECKLING

Vi hjälper dig att utveckla eller anpassa rutiner, policy, fasttighetsförvaltningsplaner och affärsplan efter Agenda 2030.

HÅLLBARHETSSTRATEGI

Vi stöttar och vägleder i framtagande och uppdatering av hållbarhetsstrategi, inklusive väsentlighetsanalyser, omvärldsbevakning och intressentdialoger.

HÅLLBARHETSPLAN FÖR NYPRODUKTION OCH OMBYGGNATION

Vi hjälper dig att ta fram en Miljö & Hållbarhetsplan med kompletterande rutiner och stöddokument i linje med dina verksamhetsmål, lagar (som AFS, MB, PBL, BBR) och den standard du arbetar med (som GRESB, LEED mm).

FÖRÄNDRINGSLEDNING & IMPLEMENTERING

Varje strategi behöver implementeras innan den blir verklighet. Vi hjälper dig hela vägen från utveckling till implementering och förankring.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Få hjälp med hållbarhetsredovisningen, allt från GAP-analys, väsentlighetsanalys och intressentdialog till rådgivning, datasammanställning och textproduktion

KALIBRERING AV EMISSIONSFAKTORER

Vi stöttar er i klimatmåluppfyllnad och ser över dina emissionsfaktorer för beräkning av klimatavtryck i scope 1, 2 och 3 

KLIMATKOMPENSERING

Vi hjälper dig komma ingång med kompenseringsåtgärder.

LEDNINGSSYSTEM & CERTIFIERING ENLIGT ISO

Vi hjälper dig att bygga och implementera ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. Få stöd vid förberedelse inför din certifiering. Vi kan följande standarder: ISO 14001 – Miljöledning, ISO 9001 – Kvalitetsledning, OHAS 18001 / ISO 45001 – Arbetsmiljöledning, ISO 26000 – Socialt ansvarstagande.

REVISION

En revisor hjälper dig att granska och uppfylla lagstiftning och kravefterlevnad inom hela kvalitets– och hållbarhetsområdet.

NÖJD MEDARBETAR INDEX (NMI)

Få hjälp med NMI-mätningen. Vi hjälper dig även med att ta fram en plan på hur nöjdhet inom organisationen kan förbättras

NÖJD KUND INDEX (NKI)

Vi hjälper dig att samordna hyresgäst NKI-mätning. Vi hjälper dig även med att ta fram en plan på hur nöjdhet bland hyresgäster kan förbättras

LAGSTIFTNING & RAMVERK

Få hjälp med lagbevakningstjänster för hållbarhetsfrågor. Därtill stöttar vi dig att uppfylla och rapportera enligt internationella ram- och regelverk för hållbarhet, så som Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI), TCFD och GRESB.

KOMMUNIKATION OCH VARUMÄRKE

Tillsammans med våra kommunikationspartners hjälper vi dig positionera ditt varumärke samt erbjuder kommunikationsrådgivning.

UTBILDNING & WORKSHOP

Vi hjälper organisationer med skräddarsydda utbildningar, workshops och föreläsningar inom hållbarhet. Allt från internutbildningar och leverantörsutbildningar till föreläsningar vid publika evenemang.

Har du några frågor? Se om du hittar svar under FAQ eller ta direkt kontakt med oss!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Klimatförändringar sker redan nu och som fastighetsägare eller investerare har du ett ansvar att skydda dina tillgångar och värdera risker vid investering. Därför är det viktigt att skaffa sig översikt om möjliga klimatrisker och en plan för hur dessa ska hanteras.

Klimatförändringar sker redan nu och som fastighetsägare eller investerare har du ett ansvar att skydda dina tillgångar och värdera risker vid investering.
Därför är det viktigt att skaffa sig översikt om möjliga klimatrisker och en plan för hur dessa ska hanteras..

Ja, med RiskMap kan du klimatscreena vilken punkt som helst på kartan och även använda data vid projektering av nyproduktion eller vid planerat köp.

RiskMap använder sig av befintlig geodata och statistik för olika klimatrelaterade risker som tagits fram av svenska myndigheter som länsstyrelsen, kommuner, SMHI, MSB, SIG, SGU, mm. Vi arbetar systematiskt med uppföljning och kontroll av ny data så att du får tillgång till relevant data samlad på ett på ett och samma plats.

Steg 1: RiskMap konto har en fast årsavgift samt engångskostnad per tillagd fastighet. Priset anpassas efter antal fastigheter i kundens bestånd.
Steg 2: Klimatriskrapport för hela beståndet har en fast avgift på 17 995 kronor per rapport samt en fast avgift per fastighet. Pris per fastighet anpassas efter antal fastigheter som ska ingå i rapporten.
Steg 3: Fördjupad klimatriskanalys debiteras per timme mot offert.
Steg 4: Alla andra tjänster debiteras per timme mot offert.
När du tecknar 3 års / 5 års avtal får du 5% / 10% rabatt på steg 1 och steg 2. För mer information – se PRISER.

Skicka förfrågan med passande tider till info@riskmap.se, så hör vi av oss snarast!

Bekräftelsemejl skickas till den e-postadress som du anger vid beställning. Om du inte har mottagit bekräftelsemejl, börja med att kolla din skräppost. Om den inte finns där kan du kontakta oss på info@riskmap.se, så hjälper vi dig.

Steg 1: Beräknad tid för att du ska få ditt eget RiskMap login med hela fastighetsbeståndet tillagd är 5 arbetsdagar.

Steg 2: Leverans av klimatriskrapport är mellan 2–6 veckor. Tidsvariation beror på fastighetsbeståndets storlek, spridning samt omfattningen av aktuella risker.

Steg 3: Leveranstiden av fördjupad klimatriskanalys specificeras i offerten.

Intyget gäller för det datumet den utfärdats. Det syftar till att ge en översiktlig bild över fastighetsbeståndets utsatthet för olika klimateffekter och risker, kopplat till klimatförändringar baserat på data vi besitter i dagsläget. För att dina fastigheter ska vara säkra, rekommenderar vi dig att arbeta kontinuerligt med klimatanpassning – det är därför vi kallar RiskMap för ett levande verktyg där du löpande kan lägga till nya fastigheter och få tillgång till aktuell klimatdata.

Ja, i dem flesta fall kan du uppfylla max-krav (Väsentligt bidra) genom att ta steg 1: klimatscreening och steg 2: klimatriskrapport i situationer där det inte finns några större klimatrisker inom fastighetsbeståndet. Ifall det finns fastigheter med större klimatrisker kommer även steg 3: fördjupad klimatriskanalys och ev. anpassningsåtgärder behöva vidtas för att klara EU: Taxonomi Mål 2 kraven.

Ja. Skicka din förfrågan till info@riskmap.se, så skickar vi ut rapporten igen i mån av tid.

RiskMap är ett flexibelt verktyg där vi kan skräddarsy innehållet efter dina behov. Om du redan använder GIS inom verksamheten kan vi hjälpa dig att flytta data från ditt befintliga GIS-verktyg till RiskMap – så all data blir tillgänglig via webben samlad på ett och samma ställe. Hör av dig ifall du har några funderingar!

Prata med oss