Risker

KLIMATRISKER

Klimatförändringen kommer ha omfattande inverkan på ekonomin och affärsverksamheten. Därför bör dessa identifieras och hanteras. Klimatförändringarna kan delas in i två större riskkategorier: fysiska risker och omställningsrisker.

FYSISKA RISKER

innefattar fysiska manifestationer av klimatförändringarna

OMSTÄLLNINGSRISKER

vid övergången till en CO2-snål ekonomi, ändrad marknad och lagkrav