HÅLLBAR FASTIGHETSÄGARE

Integrera klimatrisker och gör en grönomställning. 

       Vi visar hur!

LÖNSAMHET MED ANSVAR

När ekonomi och ansvar förenas – byggs lönsamhet. Vi hjälper dig på hela resan, allt från identifiering av krav och risker, utvecklings policy och rutiner, till implementering av klimatriskåtgärder, förvaltningsplaner, miljöcertifieringar och hållbarhetsredovisningar. Linjera din verksamhet med ISO 14001 & 9001, Agenda 2030, EU Taxonomi, TCFD och Science Based Targets.

HUR LÅNGT HAR DU KOMMIT I ARBETE MED KLIMATRISKER?

IDENTIFIERA KRAV

En av de första stegen i hållbarhetsarbetet du vill ta är att skaffa kunskap om grundläggande krav från kunder, myndigheter, medarbetare samt lagstiftning.

RiskMap hjälper dig identifiera krav, göra nulägesanalys och hållbarhetsanpassa policydokument samt affärsplaner så att dessa lever upp till kraven.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 • Gap-analys mot kraven i: ISO 9001, 14001, EU Taxonomi, GRESB, BREEAM, LEED, Miljöbyggnad
 • Framtagning av ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö
 • Framtagning av miljö och hållbarhetsplan för nyproduktion och ombyggnation
 • Bevakning av lagstiftning inom miljö och arbetsmiljö

HANTERA RISKER

Du vill identifiera verksamhetens miljöpåverkan och klimatrelaterade risker. Via RiskMap-verktyget kan du på egen hand upptäcka beståndets klimatrisker.

RiskMap hjälper dig att kartlägga din förbrukning,  identifiera onödiga driftkostnader och beräkna klimatavtrycket. Arbeta in resultatet i verksamheten genom att ta fram systematiska arbetssätt för kontroll och styrning som tar hänsyn till dina intressenter. Många av dessa tjänster hjälper dig att leva upp till EU Taxonomins krav och minska ditt klimatavtryck och driftkostnader.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 • Klimatscreening & klimatriskrapport
 • Energikartläggning (ekl) och effektivisering
 • Klimatberäkning
 • Revision
 • NMI och NKI mätningar
 • EU: Taxonomi
 • Ledningssystem & certifiering enligt ISO

INNOVATION OCH AFFÄRSUTVECKLING

Du har ett fungerande hållbarhetsarbete – klimatrisker är inarbetade och du hållbarhetsrapporter årligen.  Du ser att det finns fler affärsmöjligheter som kan ge ännu större värdeökning och konkurrensfördelar på finansmarknaden i form av gröna investeringar och lägre ränta.

RiskMap hjälper dig maximera dina konkurrensfördelar och göra ditt hållbarhetsarbete ännu attraktivare för investerare, medarbetare och kunder. Du får tyngd genom GRESB-benchmark och miljöcertifieringar. Vi stöttar dig i klimatmåluppfyllnad och ser över dina emissionsfaktorer, din affärsplan samt ditt varumärke- och kommunikationsarbete. För komma i mål med på klimatomställningen behöver du även ha personal och hyresgäster med dig. Vi kan  skräddarsy internutbildningar, leverantörsutbildningar och föreläsningar vid publika evenemang för din personal. Vi stöttar dig också i hyresgästdialog och hyresförhandlingar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 • GRESB-benchmark
 • Miljöcertifiering:  BREEAM, LEED och Miljöbyggnad
 • Klimatberäkning scope 1, 2 och 3
 • Kalibrering av emissionsfaktorer
 • Kommunikation och varumärke
 • Utbildning & workshop
 • Hyresgästdialog & hyresförhandling

BLI FÖREBILD

Du har redan ambitiösa klimatmål som ni följer upp och påvisar kontinuerliga förbättringar. Men du vill bli till branschens hållbarhetsförebild och funderar gå från klimatneutral till att bli klimatpositiv.

RiskMap hjälper dig att nå dit genom styrning, strategi och verksamhetsledning samt med smart klimatkompensation.  Få alla med på tåget – nå den interna organisationen så  medarbetare ska känna stolthet över företagets hållbarhetsarbete. Nå externa intressenter genom varumärkespositionering, PR och kommunikation.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 • Klimatkompensering
 • Kommunikation och varumärke
 • Nöjd kund index (NKI)
 • Utbildning & workshop

Har du några frågor? Se om du hittar svar under FAQ eller ta direkt kontakt med oss!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Klimatförändringar sker redan nu och som fastighetsägare eller investerare har du ett ansvar att skydda dina tillgångar och värdera risker vid investering. Därför är det viktigt att skaffa sig översikt om möjliga klimatrisker och en plan för hur dessa ska hanteras.

Klimatförändringar sker redan nu och som fastighetsägare eller investerare har du ett ansvar att skydda dina tillgångar och värdera risker vid investering.
Därför är det viktigt att skaffa sig översikt om möjliga klimatrisker och en plan för hur dessa ska hanteras..

Ja, med RiskMap kan du klimatscreena vilken punkt som helst på kartan och även använda data vid projektering av nyproduktion eller vid planerat köp.

RiskMap använder sig av befintlig geodata och statistik för olika klimatrelaterade risker som tagits fram av svenska myndigheter som länsstyrelsen, kommuner, SMHI, MSB, SIG, SGU, mm. Vi arbetar systematiskt med uppföljning och kontroll av ny data så att du får tillgång till relevant data samlad på ett på ett och samma plats.

Steg 1: RiskMap konto har en fast årsavgift samt engångskostnad per tillagd fastighet. Priset anpassas efter antal fastigheter i kundens bestånd.
Steg 2: Klimatriskrapport för hela beståndet har en fast avgift på 17 995 kronor per rapport samt en fast avgift per fastighet. Pris per fastighet anpassas efter antal fastigheter som ska ingå i rapporten.
Steg 3: Fördjupad klimatriskanalys debiteras per timme mot offert.
Steg 4: Alla andra tjänster debiteras per timme mot offert.
När du tecknar 3 års / 5 års avtal får du 5% / 10% rabatt på steg 1 och steg 2. För mer information – se PRISER.

Skicka förfrågan med passande tider till info@riskmap.se, så hör vi av oss snarast!

Bekräftelsemejl skickas till den e-postadress som du anger vid beställning. Om du inte har mottagit bekräftelsemejl, börja med att kolla din skräppost. Om den inte finns där kan du kontakta oss på info@riskmap.se, så hjälper vi dig.

Steg 1: Beräknad tid för att du ska få ditt eget RiskMap login med hela fastighetsbeståndet tillagd är 5 arbetsdagar.

Steg 2: Leverans av klimatriskrapport är mellan 2–6 veckor. Tidsvariation beror på fastighetsbeståndets storlek, spridning samt omfattningen av aktuella risker.

Steg 3: Leveranstiden av fördjupad klimatriskanalys specificeras i offerten.

Intyget gäller för det datumet den utfärdats. Det syftar till att ge en översiktlig bild över fastighetsbeståndets utsatthet för olika klimateffekter och risker, kopplat till klimatförändringar baserat på data vi besitter i dagsläget. För att dina fastigheter ska vara säkra, rekommenderar vi dig att arbeta kontinuerligt med klimatanpassning – det är därför vi kallar RiskMap för ett levande verktyg där du löpande kan lägga till nya fastigheter och få tillgång till aktuell klimatdata.

Ja, i dem flesta fall kan du uppfylla max-krav (Väsentligt bidra) genom att ta steg 1: klimatscreening och steg 2: klimatriskrapport i situationer där det inte finns några större klimatrisker inom fastighetsbeståndet. Ifall det finns fastigheter med större klimatrisker kommer även steg 3: fördjupad klimatriskanalys och ev. anpassningsåtgärder behöva vidtas för att klara EU: Taxonomi Mål 2 kraven.

Ja. Skicka din förfrågan till info@riskmap.se, så skickar vi ut rapporten igen i mån av tid.

RiskMap är ett flexibelt verktyg där vi kan skräddarsy innehållet efter dina behov. Om du redan använder GIS inom verksamheten kan vi hjälpa dig att flytta data från ditt befintliga GIS-verktyg till RiskMap – så all data blir tillgänglig via webben samlad på ett och samma ställe. Hör av dig ifall du har några funderingar!

Prata med oss