Hållbar Investerare

Integrera klimat i sina investeringsstrategier och redovisning.

Vi visar vägen!

GÖR FRAMTIDSSÄKRA INVESTERINGAR OCH PÅVISA ATT DU TAR DITT ANSVAR

Klimatrisker skiljer sig mellan verksamheter och länder. De kommer påverka den finansiella avkastningen i olika grad. Intressenter ställer allt högre krav på att investeringsstrategier inkluderar klimatrisker som ska redovisas i linje med TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Redovisning i linje med TCFD är redan obligatorisk för investerare inom ramen för PRI (Principles for Responsible Investment).

HUR LÅNGT HAR DU KOMMIT?

KÄNNER DU TILL KLIMATRISKER FÖR DIN INVESTERINGSPORTFÖLJ?

Det första steget du vill göra är att skaffa översiktlig kunskap över klimatrisker kopplade till din investeringsportfölj. Du vill veta om några av fastigheterna ligger i riskzon, dvs. i områden med ökad risk för klimatpåfrestning och sårbarheter.

Med RiskMap kan du:

  • Visualisera risker: Du får tillgång till vårt webbaserade GIS-verktyg. Vi samlar dina fastigheter tillsammans med klimatrisker och sårbarheter på ett och samma ställe vilket du får en obegränsad tillgång till. Nu kan du enkelt identifiera om någon av dina fastigheter ligger i riskzonen.

  • Boka möte med oss: Du får två timmars kostnadsfri genomgång av investeringsportfölj sårbarheter och klimatrisker och om någon av dina fastigheter ligger i riskzon.

Mer om risker vi behandlar 

KLIMATRISKRAPPORT I LINJE MED TCFD

Du besitter översiktlig kunskap över klimatrisker kopplade till din investeringsportfölj. Nu vill du ha ett underlag som går i linje med TCFD rekommendationer för att kunna göra smarta och framtidssäkra investeringar och påvisa att du tar dit klimatansvar.

Klimatriskrapport: Vi tar fram en rapport med riskstatus för hela investeringsportföljen med klimatscenariobaserad analys av fysiska risker, omställningsrisker och möjligheter med generaliserade åtgärdsförslag för respektive identifierad risk.

Intyg: Vi utfärdar ett intyg som summerar investeringsportföljens utsatthet för olika klimateffekter och ditt arbete med klimatrisker. Den kan ses som en stämpel på att du tar ditt ansvar i arbetet med klimatanpassning.                           

FÖRDJUPAD ANALYS AV RISKFASTIGHETER

Du känner till att en mycket attraktiv fastighet inom din investeringsportfölj ligger i riskzon, dvs. i områden med ökad risk för klimatpåfrestningar och sårbarheter, eller så vill du bara få en ordentlig bild av fastigheten för att grunda dina beslut. Nu vill du nu ta nästa steg och skaffa dig djupare kunskap om denna fastighet för att precisera risker och kostnader.

Med RiskMap kan du:

  • Klimatriskanalys: RiskMap hjälper dig komma vidare med att ta fram en fördjupad klimatriskanalys. Med den får du en noggrann bedömning av klimat- och omställningsrisker för den specifika fastigheten med hänsyn till omgivning, byggkonstruktion och den bedrivna verksamheten. Du kommer även få specifika riskreducerande åtgärdsförslag, prioriteringsordning och förslag på utvecklings och underhållsinsatser.
  • ESG Due Diligence: RiskMap hjälper dig ta fram en Due Diligence rapport som förutom den finansiella, kommersiella och tekniska delar tar även med ESG (Environmental, Social and Governance) aspekter samt

Har du några frågor? Se om du hittar svar under FAQ eller ta direkt kontakt med oss!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Klimatförändringar sker redan nu och som fastighetsägare eller investerare har du ett ansvar att skydda dina tillgångar och värdera risker vid investering. Därför är det viktigt att skaffa sig översikt om möjliga klimatrisker och en plan för hur dessa ska hanteras.

Klimatförändringar sker redan nu och som fastighetsägare eller investerare har du ett ansvar att skydda dina tillgångar och värdera risker vid investering.
Därför är det viktigt att skaffa sig översikt om möjliga klimatrisker och en plan för hur dessa ska hanteras..

Ja, med RiskMap kan du klimatscreena vilken punkt som helst på kartan och även använda data vid projektering av nyproduktion eller vid planerat köp.

RiskMap använder sig av befintlig geodata och statistik för olika klimatrelaterade risker som tagits fram av svenska myndigheter som länsstyrelsen, kommuner, SMHI, MSB, SIG, SGU, mm. Vi arbetar systematiskt med uppföljning och kontroll av ny data så att du får tillgång till relevant data samlad på ett på ett och samma plats.

Steg 1: RiskMap konto har en fast årsavgift samt engångskostnad per tillagd fastighet. Priset anpassas efter antal fastigheter i kundens bestånd.
Steg 2: Klimatriskrapport för hela beståndet har en fast avgift på 17 995 kronor per rapport samt en fast avgift per fastighet. Pris per fastighet anpassas efter antal fastigheter som ska ingå i rapporten.
Steg 3: Fördjupad klimatriskanalys debiteras per timme mot offert.
Steg 4: Alla andra tjänster debiteras per timme mot offert.
När du tecknar 3 års / 5 års avtal får du 5% / 10% rabatt på steg 1 och steg 2. För mer information – se PRISER.

Skicka förfrågan med passande tider till info@riskmap.se, så hör vi av oss snarast!

Bekräftelsemejl skickas till den e-postadress som du anger vid beställning. Om du inte har mottagit bekräftelsemejl, börja med att kolla din skräppost. Om den inte finns där kan du kontakta oss på info@riskmap.se, så hjälper vi dig.

Steg 1: Beräknad tid för att du ska få ditt eget RiskMap login med hela fastighetsbeståndet tillagd är 5 arbetsdagar.

Steg 2: Leverans av klimatriskrapport är mellan 2–6 veckor. Tidsvariation beror på fastighetsbeståndets storlek, spridning samt omfattningen av aktuella risker.

Steg 3: Leveranstiden av fördjupad klimatriskanalys specificeras i offerten.

Intyget gäller för det datumet den utfärdats. Det syftar till att ge en översiktlig bild över fastighetsbeståndets utsatthet för olika klimateffekter och risker, kopplat till klimatförändringar baserat på data vi besitter i dagsläget. För att dina fastigheter ska vara säkra, rekommenderar vi dig att arbeta kontinuerligt med klimatanpassning – det är därför vi kallar RiskMap för ett levande verktyg där du löpande kan lägga till nya fastigheter och få tillgång till aktuell klimatdata.

Ja, i dem flesta fall kan du uppfylla max-krav (Väsentligt bidra) genom att ta steg 1: klimatscreening och steg 2: klimatriskrapport i situationer där det inte finns några större klimatrisker inom fastighetsbeståndet. Ifall det finns fastigheter med större klimatrisker kommer även steg 3: fördjupad klimatriskanalys och ev. anpassningsåtgärder behöva vidtas för att klara EU: Taxonomi Mål 2 kraven.

Ja. Skicka din förfrågan till info@riskmap.se, så skickar vi ut rapporten igen i mån av tid.

RiskMap är ett flexibelt verktyg där vi kan skräddarsy innehållet efter dina behov. Om du redan använder GIS inom verksamheten kan vi hjälpa dig att flytta data från ditt befintliga GIS-verktyg till RiskMap – så all data blir tillgänglig via webben samlad på ett och samma ställe. Hör av dig ifall du har några funderingar!

Prata med oss