Omställningsrisker

RISKER OCH MÖJLIGHETER

Klimatet förändras – och det kommer förändras ännu mer. Förändringen beror på utsläppen av växthusgaser runt om i världen samt hur snabbt dessa kommer kunna minskas. Tillsammans med klimatet förändras även lagstiftningen och intressenternas önskemål. Det medför nya spelregler, och de som inte lyckas anpassa sig hamnar efter.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

RISKMAP – ETT VERKTYG FÖR LEVANDE KLIMATRISKHANTERING

RiskMap är ett unikt verktyg på den svenska marknaden. Här kan du visualisera och analysera dina klimatrisker genom att samla fastigheter och fysiska klimatrisker på ett och samma ställe.

Utöver visualisering och analys av fysiska klimatrisker, hjälper vi dig med kvalitativ och finansiell analys av omställningsrisker samt möjligheter för ditt bestånd och verksamhet, i enlighet med EU-taxonomi och TCFD:s rekommendationer.

‘’OPPORTUNITY AND RISK COME IN PAIRS’’

Möjlighet och risk kommer i par, den bästa strategin är att acceptera dessa risker och omvandla dem till möjligheter. Vid analys av omställningsrisker enl. TCFD rekommendationer ska man beakta följande kriterier:

POLITISKA- OCH LAGMÄSSIGA FÖRÄNDRINGAR

  • Politiska- och lagmässiga förändringar för anpassning till klimatförändringarna

MARKNAD

  • Ökade kostnader och omkostnader
  • Marknadsosäkerhet
  • Ändrat kundbeteende

TEKNOLOGI

  • Övergång till teknik med låga koldioxidutsläpp

MARKNADSFÖRING

  • Förändringar i konsumentpreferenser
  • Ökat tryck från intressenter för klimatåtgärder

RiskMap hjälper dig att identifiera omställningsrisker och möjligheter för din investeringsportfölj med hänsyn till fastighet, region och verksamhet i linje med TCFD rekommendationer. Vi hjälper dig gärna vidare med klimatomställningen och maximering av konkurrensfördelar genom att ta vara på möjligheter.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Klimatförändringar sker redan nu och som fastighetsägare eller investerare har du ett ansvar att skydda dina tillgångar och värdera risker vid investering. Därför är det viktigt att skaffa sig översikt om möjliga klimatrisker och en plan för hur dessa ska hanteras.

Klimatförändringar sker redan nu och som fastighetsägare eller investerare har du ett ansvar att skydda dina tillgångar och värdera risker vid investering.
Därför är det viktigt att skaffa sig översikt om möjliga klimatrisker och en plan för hur dessa ska hanteras..

Ja, med RiskMap kan du klimatscreena vilken punkt som helst på kartan och även använda data vid projektering av nyproduktion eller vid planerat köp.

RiskMap använder sig av befintlig geodata och statistik för olika klimatrelaterade risker som tagits fram av svenska myndigheter som länsstyrelsen, kommuner, SMHI, MSB, SIG, SGU, mm. Vi arbetar systematiskt med uppföljning och kontroll av ny data så att du får tillgång till relevant data samlad på ett på ett och samma plats.

Steg 1: RiskMap konto har en fast årsavgift samt engångskostnad per tillagd fastighet. Priset anpassas efter antal fastigheter i kundens bestånd.
Steg 2: Klimatriskrapport för hela beståndet har en fast avgift på 17 995 kronor per rapport samt en fast avgift per fastighet. Pris per fastighet anpassas efter antal fastigheter som ska ingå i rapporten.
Steg 3: Fördjupad klimatriskanalys debiteras per timme mot offert.
Steg 4: Alla andra tjänster debiteras per timme mot offert.
När du tecknar 3 års / 5 års avtal får du 5% / 10% rabatt på steg 1 och steg 2. För mer information – se PRISER.

Skicka förfrågan med passande tider till info@riskmap.se, så hör vi av oss snarast!

Bekräftelsemejl skickas till den e-postadress som du anger vid beställning. Om du inte har mottagit bekräftelsemejl, börja med att kolla din skräppost. Om den inte finns där kan du kontakta oss på info@riskmap.se, så hjälper vi dig.

Steg 1: Beräknad tid för att du ska få ditt eget RiskMap login med hela fastighetsbeståndet tillagd är 5 arbetsdagar.

Steg 2: Leverans av klimatriskrapport är mellan 2–6 veckor. Tidsvariation beror på fastighetsbeståndets storlek, spridning samt omfattningen av aktuella risker.

Steg 3: Leveranstiden av fördjupad klimatriskanalys specificeras i offerten.

Intyget gäller för det datumet den utfärdats. Det syftar till att ge en översiktlig bild över fastighetsbeståndets utsatthet för olika klimateffekter och risker, kopplat till klimatförändringar baserat på data vi besitter i dagsläget. För att dina fastigheter ska vara säkra, rekommenderar vi dig att arbeta kontinuerligt med klimatanpassning – det är därför vi kallar RiskMap för ett levande verktyg där du löpande kan lägga till nya fastigheter och få tillgång till aktuell klimatdata.

Ja, i dem flesta fall kan du uppfylla max-krav (Väsentligt bidra) genom att ta steg 1: klimatscreening och steg 2: klimatriskrapport i situationer där det inte finns några större klimatrisker inom fastighetsbeståndet. Ifall det finns fastigheter med större klimatrisker kommer även steg 3: fördjupad klimatriskanalys och ev. anpassningsåtgärder behöva vidtas för att klara EU: Taxonomi Mål 2 kraven.

Ja. Skicka din förfrågan till info@riskmap.se, så skickar vi ut rapporten igen i mån av tid.

RiskMap är ett flexibelt verktyg där vi kan skräddarsy innehållet efter dina behov. Om du redan använder GIS inom verksamheten kan vi hjälpa dig att flytta data från ditt befintliga GIS-verktyg till RiskMap – så all data blir tillgänglig via webben samlad på ett och samma ställe. Hör av dig ifall du har några funderingar!

Prata med oss