Integritetspolicy

Uppdaterad den 2022-09-28

Detta är en policy som reglerar hur RiskMap AB, org. nr 559380-3843 hanterar personuppgifter i linje med EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016679. I samband med att du skapar ett konto hos oss, alternativt när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev och annan kommunikation från oss, samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Du kan när som helst, helt eller delvis, dra tillbaka detta samtycke genom att kontakta oss.

RiskMaps dataskyddsombud är Russell Fatkoulin, och kan nås via support@riskmap.se

1. Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi samlar in namn, adressuppgifter, e-postadresser och telefonnummer till våra kunder och andra som har skrivit upp sig på listan för nyhetsbrev och annan kommunikation från oss. För dessa personuppgifter är RiskMap personuppgiftsansvarig.

2. Hur lagrar vi de personuppgifter som vi samlar in?

Vi lagrar personuppgifter hos molntjänster. För närvarande använder vi oss av Microsoft 365, one.com, Esri Sverige och Fortnox.

För vilka ändamål använder vi de personuppgifter vi samlar in?

3. Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. För kundadministration
  1. Lokalisera och kommunicera med kontaktpersoner
  2. Skapa ett kundkonto om en kund skapar ett konto
  3. Initiera kundkontakt, inklusive kunddialog m.m.
  4. Tillhandahålla våra tjänster, inklusive när kunder lägger till e-postadresser med syftet att dessa ska motta kommunikation i form av automatiserade rapporter m.m.
  5. Tillhandahålla support
  6. Hantera fakturering och bokföring
  7. Vårda vår kundrelation
 1. För marknadsföringsändamål
  1. Skicka erbjudanden och marknadsföringsmaterial till existerande och potentiella kunder. Vi överför dock aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål, och du har möjlighet att närsomhelst avsäga dig utskick från oss.
  2. Skicka nyhetsbrev och/eller annan marknadskommunikation till kunder och personer som har anmält sig för att ta emot sådan kommunikation från oss. Vi överför dock aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål, och du har möjlighet att närsomhelst avsäga dig utskick från oss.
 2. För statistiska ändamål och vidareutveckling
  1. Statistik analys
  2. Vidareutveckling av våra produkter, tjänster och erbjudanden
  3. Förbättra vår support

4. Laglig grund för behandling

Vi behandlar personuppgifter baserat på våra legitima intressen och baserat på samtycke.

Mer specifikt, vår behandling av personuppgifter för att upprätta och administrera våra kundrelationer (punkt 1 ovan) baseras på våra legitima intressen. Vår behandling av personuppgifter för allmänna marknadsföringsändamål (punkt 2 a ovan) baseras också på våra legitima intressen, men avseende nyhetsbrev m.m. (punkt 2 b ovan) baserar vi vår behandling på samtycke. Vår behandling av personuppgifter för statistiska ändamål och vidareutveckling (punkt 3 ovan) baseras också på våra legitima intressen.

Utöver detta behandlar vi personuppgifter i enlighet med vad som krävs enligt lag (t.ex. för bokföringsändamål).

5. Hur länge sparas de personuppgifter vi samlar in?

För kunder sparar vi personuppgifter under tiden som kundrelationen består samt ett år därefter, om inte kunden har begärt radering av uppgifterna dessförinnan. E-postadresser till prenumeranter på våra nyhetsbrev sparar vi så länge som prenumerationen är aktiv. Om du har avsagt dig nyhetsbrev och marknadskommunikation, så sparar vi informationen om att du inte vill ha sådan kommunikation från oss endast så att vi kan säkerställa att vi inte skickar något till dig som du inte vill ta emot. Utöver detta sparar vi personuppgifter under en längre tidsperiod i den mån det krävs enligt gällande tvingande lag.

6. Överföring av personuppgifter

I samband med de tjänster vi erbjuder behöver vi överföra personuppgifter till tredje part, och i sådana fall ingår vi alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal med sådan tredje part. I de situationer som vi överför personuppgifter utanför EU gör vi det under EU:s standardavtalsklausuler.

7.Cookies

Vi använder flera olika tekniker, inklusive cookies (kakor), för att samla in och lagra information när du använder vår tjänst och våra internetsidor. Cookies hjälper oss att räkna det totala antalet personer som besöker våra sidor och att följa hur vår tjänst och våra internetsidor används. Detta hjälper oss att förbättra vår tjänst. Vi använder också cookies som gör det lättare för dig att använda vår tjänst och våra internetsidor, till exempel genom att komma ihåg användarnamn, lösenord eller (språk)val. Vi använder också spårnings- och analyscookies för att följa hur våra användare förhåller sig till tjänsten som vi erbjuder.
Du kan hindra att cookies används i din webbläsare eller ställa in din webbläsare för att varna då cookies försöker installeras. Du observerar väl att då du gör så här kan det hända att vissa av funktionerna i tjänsten inte fungerar korrekt. För att få mer information om cookies och hur de avlägsnas kan du besöka adressen www.allaboutcookies.org.

Våra tjänster använder Google Analytics och andra analysverktyg för att skapa rapporter om hur våra internetsidor används, så att vi kan förbättra våra sidor och vår tjänst. För att få mer information om Google Analytics kan du besöka adressen http://www.google.com/analytics. Du kan vägra att lämna information till Google Analytics genom att ladda ned ett insticksprogram till din webbläsare från adressen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

8.Dina rättigheter

Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har sparat om dig samt begära att dessa rättas eller förstörs, eller att behandlingen ska begränsas. Du har också rätt till dataportabilitet.

I den mån vår behandling är baserat på samtycke, kan du dra tillbaka ditt samtycke helt eller delvis.

Vänligen kontakta support@riskmap.se för alla sådana ärenden.

Du kan lämna klagomål om behandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten, men önskar att du lämnar klagomål till oss först

 

9.Kategorier av personuppgifter

När

Kategori av personuppgifter

Personuppgifter

Mottagare

Plats för behandling

Ändamål

(Paragraf 3.)

Beställning av Tjänst och blir kund

Företagsuppgifter

Organisationsnummer, Företagsnamn, Adress, Postnummer, Ort, Kundnummer, VAT-nr, SNI-kod, E-post, Telefonnummer, Plusgiro/bankgiro

Tjänsteleverantör (RiskMap)

Sverige

1

 

Företagsuppgifter

Fastighetsdata (kan förekomma)

Tjänsteleverantör (RiskMap)

Sverige

1, 2

 

 

Företagsuppgifter

Organisationsnummer, Företagsnamn, Adress, Postnummer, Ort, Kundnummer, VAT-nr, SNI-kod, E-post, Telefonnummer, Plusgiro/bankgiro

Systemleverantör

(Esri Sverige)

Sverige, USA

1

Läs mer här

 

Företagsuppgifter

Fastighetsdata

Systemleverantör

(Esri Sverige)

Sverige, USA

1

Läs mer här

Potentiell kund

Kontaktuppgifter

Förnamn, Efternamn, E-post, Telefon

Webbhosting (RiskMap)

Sverige

2

Kontakt via hemsidan

Kontaktuppgifter

Förnamn, Efternamn, E-post, Telefon, Titel, Företagsnamn

Systemleverantör (one.com)

 

Sverige, Danmark

2

Läs mer här

 

Kontakt via mejl

Kontaktuppgifter

Förnamn, Efternamn, E-post, Telefon, Titel, Företagsnamn

Tjänsteleverantör (RiskMap)

Sverige

2

Kontakt via telefon

Kontaktuppgifter

Namn, Efternamn, E-post, Telefonnummer, Organisation (kan förekomma)

Tjänsteleverantör (RiskMap)

Sverige

2

 

Företagsuppgifter (kan förekomma)

Företagsnamn Organisationsnummer

Tjänsteleverantör (RiskMap)

Sverige

2

Prenumeration

Kontaktuppgifter

E-post

Tjänsteleverantör (RiskMap)

Sverige

2

Cookies

Analysdata

Ort, Latitud (Ort), Longitud (Ort), Webbläsarens, Delversion, Webbläsarens, User-agent-sträng, Enhetens varumärke, Enhetens modell, Enhetens namn, Operativsystemets delversion, Plattformens delversion, Skärmupplösning

Leverantör (Google Analytics)

EU

3

Läs mer här