Omställnings - Möjligheter

Omställningsrisker (MÖJLIGHETER)

Klimatförändring bör också ses en möjlighet. Anpassningen till klimatförändringen och hållbarhetsarbete öppnar nya inkomstmöjligheter för organisationerna och företagen: kostnadsbesparingar genom effektivare användning av resurser, inkomster genom utveckling av nya klimatsmarta produkter/tjänster, ökad värdet på sitt bestånd samt ökan attraktivitet på marknaden.

RiskMap kan hjälpa er identifiera er dem omställningsmöjligheter kopplade till er fastigheter, region och bransch indelad i följande fyra kategorier enl. TCFD rekommendationer:

RiskMap kan hjälpa er identifiera er dem generella omställningsrisker kopplade till er region och bransch indelade i följande fyra kategorier enl. TCFD rekommendationer:

Produktion och tjänster

Att möta önskemålen från mer klimatmedvetna konsumenter kan öka intäkterna och efterfrågan.

Flexibilitet

Att diversifiera tillgångens beroende från fossilbränslebaserade produkter kan öka tillförlitligheten i leveranskedjan och göra tillgången mer motståndskraftig mot framtida störningar.

Energikälla

Att använda energikällor med lägre utsläpp och anta ny teknik kan innebära att tillgångens exponering mot prishöjningar på fossila bränslen minskar, ökat investerarkapital från gröna investerare och ett förbättrat rykte.

Marknadsföring

En övergång till verksamhet med låga koldioxidutsläpp skulle kunna ge tillgång till nya marknader och nya ekonomiska incitament.